ابزار ثبت سفارش در اول صف خریداران و اول صف فروشندگان

همه چیز برای یک شروع خوب مهیاست

نسخه 1.1.4 منتشر شد

دانلود نرم افزار اول صف

با توجه به مشخصات سیستم خود یکی از موارد را برای دانلود انتخاب نمایید توجه داشته باشید در صورتی که برای اولین بار این نرم افزار را نصب می کنید سیستم شم را نصب می کنید ، فقط 3 دفعه فرصت تست آن را خواهید داشت در غیر این صورت حتی بعد از نصب مجدد امکان استفاده از آن وجود ندارد

ممکن است به دانلود این فایل ها در نصب نیاز داشته باشید

image
image